Nasıl yapıyoruz? Fikir Aşaması

Onlarca aileye mutlu yaşamları sunmaktan gururluyuz…

BODYAPI ailesi olarak en değerli projelerimizin hazırlık aşaması…

Veri Toplama
Mimari projenin ilk aşaması yapılacak yapının türüne göre ihtiyaç programının belirlenmesi, standartlara ve yönetmeliklere uygun verinin toplanmasıdır. Mimarın deneyimi ve bilgisi arttıkça bu aşama daha kısa sürelerde tamamlanır. İhtiyacın projenin başında net bir şekilde belirlenmesi bu veriye göre projeye başlanması proje süreci için kritik öneme sahiptir.
Konsept Tasarım
Mimari projenin ikinci aşamasıdır. Mimar bu aşamada şematik olarak mahalleri yerleştirerek alternatif tasarımlar ortaya çıkarabilir. Bu aşamadaki proje genelde 1/200 ölçeğinde mimari projenin araziyle ilişkisi ve yapının içindeki mahal çözümlerini içerir. • Binanın imar yönetmeliğine ve yerel yönetmeliklere uygun olarak çekme mesafeleri belirlenerek yol kotuyla ilişkisinin irdelenmesi gerekir. • Otopark yönetmeliği dikkate alınarak yeterli sayıda otopark alanı yerleşimi değerlendirilmelidir. • Emsal hesabı yapılarak projenin ilerleyen aşamalarında problem yaşanması önlenir. • Yangın yönetmeliğine uygun merdiven ve mahal yerleştirilmesi, ortak alanların ve mahaller arası ilişkilerin doğru belirlenmesi kritik öneme sahiptir. • Gürültü kaynaklarına göre yapının yönelimi belirlenmeli, çevresel verilere göre yapının geometrisi şekillendirilmelidir.
Kesin Proje
Bu aşama uygulama projesine hazırlık aşamasıdır. Bu aşamada proje genellikle 1/100 ölçeğinde çalışılır. Projede duvar kalınlıkları, kapı ve pencere boyutları, tavan yükseklikleri mahallerin alanları, binanın kesit ve görünüşleri kesinleştirilir. Taşıyıcı sistem, mekanik ve elektrik projeleri kesinleştirilir. Binanın aksları netleştirilir. Yangın yönetmeliğine uygun kullanıcı yüküne göre kaçış genişlikleri ve mesafeleri kesinleştirilir. Mimari projede, • Akustik yönetmeliğine uygun ses yalıtımı değerleri göz önünde bulundurularak duvar kalınlıkları ve mahallerin ilişkisinin uygunluğu kontrol edilir. • Statik, mekanik ve elektrik projeleriyle mimari proje çakıştırılarak koordinasyon ile problemler giderilir. • Tefriş yerleşimleri yapılarak mahallerin işleve uygunluğu kontrol edilmelidir. • Merdiven ve mahal yerleşimlerinin, yangın yönetmeliğine uygun kaçış mesafelerinin kontrol edilmiş olması ve yangın yönetmeliğine uygun malzeme seçimlerinin bu aşamada yapılmış olması gerekmektedir. • Sistem Kesiti bu aşamada çıkarılmalı ve uygulama projesi çizilirken ortaya çıkabilecek problemler giderilmelidir. • Kısaca kesin proje uygulama projesinden önceki ve en önemli aşamadır. Bu aşamada gözden kaçabilecek bir detay uygulama çizimleri aşamasında çok büyük problemlere sebep olabilmektedir. Bu nedenle projenin standart ve yönetmeliklere uygunluğu detaylı olarak kontrol edilmelidir.
Uygulama Projesi
Uygulama projesi pratikte kesin projenin ince detaylar eklenerek ölçülendirilmiş halidir. Bu aşamada statik mekanik elektrik ve diğer ekipler ile koordinasyon sağlanarak tüm problemler çözülmüş olmalıdır. Bu aşamada projeye önceden malzemeleri ve boyutları belirlenmiş duvar, kapı, pencere tipleri kodlanır. Sıvalar çizilir. Kesit ve görünüşler detaylandırılır. Yağmur iniş boruları, çatı yükseklikleri, kolon boyutları, kiriş izleri ve diğer ekiplerden gelen her türlü bilgi mimari proje çizim standartlarına uygun olarak projeye işlenir. • Projenin bu aşamasında projenin yapımı aşamasında gerekli olacak her türlü bilgi projeye işlenmelidir. • Duvar, döşeme, tavan planları oluşturulmalıdır. Malzemeler kodlandırılmalıdır. • Islak hacim detayları, merdiven detayları ve projeye göre kritik olan diğer detaylar oluşturulmalıdır. • Projenin araziye yerleşimini gösteren vaziyet planında röper kotları, tesviye ve bitiş kotları, su basman kotları belirtilmeli binanın koordinatları işlenmelidir. • Projenin konsept aşamasından itibaren netleştirilmeye başlanmış olan çevresel verilerini içeren yapısal ve bitkisel peyzaj projeleri hazırlanmalıdır. • Projenin tipine ve büyüklüğüne göre akustik rapor ya da projesi oluşturulur. Konsept aşamasından itibaren dikkatle seçilmiş olan yapı elemanlarının ses yalıtım değerleri ve hacimlerin bitiş malzemelerine göre çınlama süreleri verilir. Mekanik odalar gibi gürültü kaynağı odaların ses yalıtımı detaylandırması özenle yapılır ve uygulama projesine incelenir.
Maliyet Hesaplaması
Projenin bu aşaması tamamen projenin maliyetinin çıkarıldığı aşamadır. Uygulama projesinde verilen bilgilere göre malzeme, nakliye ve işçilik maliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı güncel maliyet analizi listesine göre projede kullanılacak alan, adet ya da hacim verilerine göre hesaplanır. Listede yer almayan kalemler için piyasadan proforma talep edilerek yaklaşık maliyetin tamamı çıkarılır. Mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj projelerinin maliyetleri ayrı ayrı çıkarılır. Proje maliyetindeki oranları ve toplam maliyet ayrı ayrı belirtilir. Projede kullanılan her malzeme ve yapım şartlarının açıklandığı teknik şartname de bu aşamada oluşturulur.
İnşaat Yönetimi
Bütün aşamaları tamamlanan proje idare onayından geçtikten sonra belediyeden ruhsat alınır. Ruhsat aşamasında akustik rapor ya projeyi de içeren tüm belgeleri belediye onayından geçen proje şantiyede uygulanmaya başlar. Projenin her aşamasında proje kontrol ekibi tarafından inşaatın uygulama projesine uygunluğu takip edilir. Projenin detaylara göre uygulanması özellikle ses, ısı ve su yalıtımı açısından kritik öneme sahiptir. Bu sebeple projedeki her detayın tanımlı ve açıklayıcı olması gerekmektedir. Uygulama sırasında oluşabilecek problemlerin kağıt üzerinde çözülmüş olması süreci büyük ölçüde kısaltacaktır. Ancak bütün özenli çalışmaya rağmen çıkabilecek problemler bu aşamada kolayca üstesinden gelinebilecek ölçeğe indirgenmiş olacaktır. Bu aşamanın sonunda binanın akustik ve enerji performansı ölçümler yapılarak belgelendirilir.
99%
MESLEKİ BİLGİ
99%
MESLEKİ TECRÜBE
100%
İLETİŞİM
100%
MEMNUNİYET
Yukarı
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.
×